Politiekeurmerk

Politiekeurmerk: wat houdt dat in?

Woord Vooraf

Het “Politie Keurmerk Veilig Wonen” (PKVW) is een van de vele initiatieven die op dit moment in ons land gaande zijn met de bedoeling woningen, bedrijfsobjecten, autos, fietsen en Uw andere persoonlijke eigendommen veilig te stellen voor diefstal, inbraak en beschadiging door bijvoorbeeld brand. Het terugdringen van het aantal dergelijke incidenten zou tevens een goede invloed hebben door het verminderen van het aantal andere incidenten zoals straatroof en geweldsdelicten door bijvoorbeeld het bevorderen van veiligheid en zicht op straat en het verhogen van de pakkans voor inbrekers en ander tuig.

Zoals bij zoveel van deze initiatieven is het PKVW niet zaligmakend. Vaak worden maatregelen voorgesteld na een beoordeling van statistische gegevens afkomstig van verzekeraars, politie ambtenaren en andere instanties. Helaas wordt bij het bepalen van de maatregelen en het verstrekken van advies weinig rekening gehouden met de individuele situatie. Het advies op technisch gebied wordt vrijwel altijd ingewonnen bij bedrijven die de toegepaste materialen leveren, bijv. SKG gekeurde sloten, cilinders en beslag.

Nadeel hiervan is dat er weinig rekening wordt gehouden met de kosten van het materiaal of met degene die de maatregelen moet uitvoeren. Voorbeeld: bij SKG gekeurde “pensloten” zitten schroeven van mindere kwaliteit en de rozetten zijn niets anders dan versiering. Het aanbrengen van een penslot is relatief veel werk tegenover de toegevoegde waarde voor de veiligheid. Pensloten zijn slecht ontworpen en lopen vaak klem. De pennen zijn gehard maar het mechanisme zelf is van zamak een legering die weliswaar heel mooi te gieten is, maar vreselijk gauw breekt.

Technisch gezien voldoet het merendeel van de sloten, cilinders en beslag dat op de Nederlandse mark verkrijgbaar is (inclusief de zogenaamd SKG gekeurde materialen) niet aan de hoge eisen van diegenen die werkelijk technisch inzicht hebben en daarbij ook weten hoe inbrekers te werk gaan.

Algemene maatregelen geven klanten wel inzicht in de problematiek, maar het goed beveiligen van een woning, bedrijfsobject etc. blijft een zaak waar expertise en ervaring een essentiele rol hebben. De informatie die wij hier verstrekken is vrijblijvend. Wij zijn niet een PKVW erkend bedrijf en streven dit ook niet na. Wat wij nastreven is U als klant zo goed mogelijk te adviseren en beveiligen op basis van ons eigen inzicht en de mogelijkheden die wij binnen ons bedrijf hebben voor het op maat ontwerpen en contrueren van mechanishe beveiliging.

Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig gevoel

De certificeringsregeling Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker uw woning links laat liggen, is, althans dat beweert men, twee keer zo groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW.

http://www.politiekeurmerk.nl/

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) omvat een reeks preventieve maatregelen die u zelf kunt nemen om een woning, maar ook een flatgebouw of wijk veiliger te maken. Hier zijn lang niet altijd kosten aan verbonden. Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust wonen.

Organisatorische maatregelen

Hieronder staat een overzicht van organisatorische en sociale maatregelen die u zelf kunt nemen om uw woning beter te beveiligen tegen een inbraak.

 • Sluit altijd alle deuren en ramen, vergeet ook niet om het wcraampje of ramen en deuren van een garage af te sluiten. Ook al gaat u maar heel even naar de buren of boodschappen doen. Want als een insluiper zo maar uw woning binnen kan komen, zonder in te hoeven breken, duurt het slechts enkele minuten voordat hij er met uw spullen vandoor gaat.
 • Draai de sloten altijd in het nachtslot. Een deur die alleen op de knip staat, is met een creditcard of hard stuk plastic toch makkelijk open te maken, de zogenaamde flippermethode. Pas als u de sleutel omdraait, zit de deur echt op slot.
 • Leg de sleutels uit het zicht, maar op een voor u en uw gezin makkelijk te vinden plaats.
 • Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan anders een raam inslaan en zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjesboren. De inbreker boort dan een gat in het kozijn, zodat hij bij de sleutel en de deurklink kan komen aan de andere kant van het kozijn. Wijs met uw medebewoners een vaste plek aan waar u de sleutels uit het zicht neerlegt.
 • Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen.
 • Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze gestolen wordt, maakt u het iemand wel heel gemakkelijk om ongewenst bij u op bezoek te komen.
 • Zorg dat bereikbare deuren en ramen niet achter bomen, schuttingen, schuurtjes of andere obstakels verscholen zijn. Op deze manier is er geen sociale controle mogelijk.
 • Gebruik de aanwezige buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met schemerschakelaar die automatisch aangaat zodra het donker wordt.
 • Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcontainers weg. Breng geen latwerken, pergola’s en dergelijke aan waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Inbrekers proberen vaak via de hoger gelegen verdieping binnen te komen.
 • Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft.
 • Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers. Kleine, waardevolle zaken (goud, zilver, juwelen, waardepapieren) kunt u opbergen in een inbraakwerende kast of vloerkluis. Deze plaatst u op of in de vloer, maar altijd stevig verankerd. De ene kluis is sterker dan de andere. Vraag uw verzekeraar voor u een kluis aanschaft aan welke ‘indicatie waardeberging’ uw kluis moet voldoen. Hoe hoger de waarde van de op te bergen spullen, hoe hoger de ‘indicatie waardeberging’ die de verzekering voorschrijft.
 • Graveer uw postcode en huisnummer op waardevolle eigendommen en maak er dan een foto van naast een liniaal zodat de grootte eenvoudig te bepalen is. Registreer uw eigendommen met het kostbaarhedenregistratieformulier. Dit kan van belang zijn bij politieonderzoek. Kijk uw verzekeringspolis eens goed na of u verzekerd bent tegen diefstal door braak. Denk eraan dat nieuwe aankopen en verbouwingen van invloed kunnen zijn op uw verzekering, en dus ook op de beveiliging van uw woning.
 • Nodig inbrekers niet uit! Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg’ en gebruik uw antwoordapparaat/voicemail of uw sociale webpagina’s niet om uw vrienden en kennissen te laten weten dat u op vakantie bent. Sommige professionele inbrekers gebruiken de telefoon of het internet om uit te vinden of u thuis bent.
 • Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om er zo op slinkse wijze achter te komen of bewoners afwezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst.
 • Laat als u ‘s avonds niet thuis bent binnen licht branden. U kunt dat regelen met tijdklokken. Denk ook aan de bovenverdieping!
 • Kortom, zorg ervoor dat uw huis een bewoonde indruk maakt ook als u afwezig bent.

Sociale maatregelen

 • Door ook buitenshuis een beetje op te letten, vergroot u uw eigen veiligheid. Ook goede contacten met buren en andere buurtbewoners zijn van belang. Maak afspraken met uw buren om over en weer een oogje in het zeil te houden. Laat hen weten wanneer u weg bent en ‘bewaak’ elkaars woning bijvoorbeeld met behulp van een babyfoon. Misschien kunt u elkaar helpen door in vakanties de planten water te geven en de brievenbus te legen.
 • Meld problemen die de veiligheid schaden (zoals kapotte straatverlichting of hoog opgroeiend groen dat het zicht belemmert) aan de verantwoordelijke instanties.
 • Spreek elkaar aan op onveilig gedrag en bel bij onraad of verdachte situaties direct de politie op nummer 112.

Technische maatregelen

Goed beveiligen is een combinatie van organisatorische (sociale) en technische (bouwkundige) maatregelen. De beste sloten helpen niet als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd een raam open laat staan.
Hieronder vindt u een kort overzicht waar u aan moet denken bij het inzetten van technische maatregelen. In de onderstaande tekst verwijzen wij u naar andere pagina’s binnen onze site voor meer informatie.

 • Zorg voor goedgekeurd hang en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels. Wanneer een slot voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u zeker dat het een prima slot is. De producten hebben diverse testen ondergaan, waaronder de zogenaamde inbrekerstest. In de praktijk is gebleken dat deze producten, mits volgens de regels gemonteerd, de kans op een inbraak sterk verkleinen. Een slot dat voldoet aan de eisen herkent u aan het SKGlogo, 1, 2 of 3 sterren en het teken ®. Vraag hierover advies aan een PKVW-bedrijf.
 • Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan.
 • Beveilig ook de bovenverdieping van de woning. Inbraken gebeuren niet alleen via ramen en deuren op de begane grond, maar ook via ramen of deuren op de bovenverdieping. Zoals balkons en zelfs via dakramen. Vooral als de inbreker makkelijk naar deze ramen toe kan klimmen. Die bereikbare gevelelementen moeten aan dezelfde inbraakwerende eisen voldoen als op de begane grond. Het Politiekeurmerk besteedt veel aandacht aan de beveiliging van deuren, ramen en constructieonderdelen zoals dakramen en lichtkoepels. Kijk voor de norm bereikbaarheid van het PKVW in bijlage 1 van het handboek PKVW Bestaande Bouw.
 • Op deze site staat een kort overzicht van hang en sluitwerk voor ramen en deuren. U kunt uw ramen en deuren op diverse manieren (laten) beveiligen. Hoe u deze volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) kunt beveiligen, staat beschreven in de PKVW Beveiligingsrichtlijn. Of bekijk de brochure ABC voor Veilig Wonen.
 • U maakt uw woning veiliger door goede buitenlampen met een stevige armatuur te plaatsen. Ideaal zijn lampen die vanzelf aangaan als het donker wordt. Inbrekers worden niet graag gezien. Deuren die vanaf straten, achterpaden of tuinen zichtbaar en bereikbaar zijn, moeten zo verlicht zijn dat u (of passerende mensen) onraad beter kunnen zien.
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om erachter te komen wie er voor de deur staat voordat u de deur opent. Bijvoorbeeld door glas in of naast de deur, een videofoon of een eenvoudige deurspion. Verlichting naast de deur is hierbij erg belangrijk.
 • Het beveiligen van uw woning heeft twee kanten. Inbrekers komen niet zo gemakkelijk binnen, maar u heeft soms meer tijd nodig voor u naar buiten kunt. In geval van brand kan dat gevaarlijk zijn. Bij het Politiekeurmerk horen daarom ook maatregelen om de brandveiligheid te vergroten, zoals het plaatsen van rookmelders op de juiste plekken.
 • Heeft u uw huis eenmaal goed beveiligd, dan is het zaak de aangebrachte voorzieningen goed te gebruiken en te onderhouden. Vervang geen onderdelen zonder goed na te gaan of de totale beveiliging daarmee nog aan de eisen voldoet: een zorgvuldige afstemming van maatregelen en voorzieningen is van groot belang. Raadpleeg bij twijfel het PKVWbedrijf dat voor u de maatregelen heeft aangebracht.